top of page

İhtiyaç duyulan tüm modüllerin tek bir yazılım altında çalışabilmesini sağlayan kullanıcı dostu, basit ve hızlı bir sistemdir.

Kütüphane süreçlerinde aksesyon, kataloglama, ödünçverme, OPAC, süreli yayın, dijital kaynak yönetimi gibi süreçlerin otomasyon üzerinden gerçekleştirilmesini sağlar.

Elektronik kütüphaneciliğin 

yeni yüzü... 

Kütüphane Otomasyon Sistemi

 

Kütüphane Otomasyon Sistemi

Elektronik Kütüphaneciliğin yeni yüzü...

 • Dünyanın her hangi bir yerinden kütüphanenizdeki tüm materyale ulaşmanızı sağlar,

 • Kütüphanenizi dünya standartlarına ulaştırır,

 • Programınızı korsan saldırılarına karşı korur,

 • Farklı mekanlardaki kütüphanelerinizi aynı çatı altında bir-leştirmeyi mümkün kılar,

 • MARC formatında veri transferi (Import - Export),

 • Kütüphanenizde görsel ve işitsel arşiv oluşturmanıza olanak  tanır,

 • Kütüphanenizdeki tüm çalışmalar ile ilgili detaylı istatistikle-ri tutar,

 • Sistemi farklı mekanlardan sınırsız sayıda kişinin aynı anda kullanabilmesini sağlar,

 • Ek bir harcama yapmadan mevcut donanımınıza Kütüphane Otomasyon Programı uygulanır,

 • Sisteminizi otomatik olarak yedekler,

Siz de kütüphanenizde tüm bu özelliklere ve daha fazlasına sahip olmak istiyorsanız BİZİ ARAYIN...

Dijital Arşiv Sistemi

Kurumsal Bellek Yazılım Çözümümüz...

 •  Dijital ortama aktarılmış video, fotoğraf, düz yazı, ses kaydı vb. tüm arşiv materyallerini bünyesinde barındırabilecek bir yapıdadır.

 • Tamamen değiştirilebilir alanları sayesinde arşive istenen  bilgiler eklenip çıkartılabilir; böylece sonradan çıkan ihtiyaç-lar yeni bir programlamaya gerek kalmadan giderilebilir.

 • Birden fazla arşiv türü yaratılabilir. Örneğin; Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi, Gazete Kupürleri Arşivi, Yazma Eserler Arşivi, Müzik Kasedi Arşivi vd.

 • Her arşiv kayıdına birden fazla materyal eklenebilir ve bu  materyaller sınıflandırılabilir.

 • Her arşiv kayıdına tam metin dosyaları eklenebilir ve bu  veriden tarama yapılabilir.

 • Arşiv kayıtları içerisinde arama yapılabilir.

Siz de arşivinizde tüm bu özelliklere ve daha fazlasına sahip olmak istiyorsanız BİZİ ARAYIN...

bottom of page