top of page

Müzeler, yalnızca ülke idarelerine ait eserlerin saklanıp, korunduğu yerler değil, toplumun belleğini oluşturan, bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlayan, kişisel beğenilerin gelişmesine de etki eden birimlerdir. Ülkelerin gelişim düzeyleri ile birlikte kültür ve sanata duyulan ilgi de artmaktadır. Müzecilik konusunda, gerek ekonomik ve teknolojik gerekse nitelikli insan gücünde ortaya çıkan gelişme ile birlikte klasik müzecilik anlayışı, yerini modern müzecilik anlayışına bırakmıştır. Bu süreçte, idareciler sahip oldukları eserleri ziyaretçilere ulaştırma ve envanteri tanımlanması, yönetimi noktasında destekleyici programlara ihtiyaç duyuyorlar. Şirketimiz bu konuda hem yazılım hem hizmet olarak çözümleriyle müzeciliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Arşivcilik, arşivlenecek belgelerin idareciliğinin yapıldığı, belgelerin saklandığı, korunduğu, bakımının yapıldığı, düzenlendiği, sunulduğu ve çeşitli işlemlerin yapıldığı bir bilim dalıdır. Tarih ve niteliği ne olursa olsun, bireyler veya (özel veya kamuya ait) tüzel kişilikler tarafından, kendi varoluş amaçları doğrultusunda ve kendi fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için toplanan (üretilen veya teslim alınan), ve öncelikle delil olarak ve idari amaçlar için, daha sonra da taşıdıkları genel enformasyon değerleri için saklanan belgeler bütünüdür

İhtiyaçları zamana bağlı olarak değişen kütüphanelere, kalite yönetim standartlarını yükselterek kullanıcılarına daha iyi ve hızlı hizmet vermelerini sağlayan, birbirinden bağımsız fakat aynı sistemin ögelerini oluşturan yapılarla birlikte hizmet sunmaktayız.

Teknolojik hizmetlerin yanı sıra kütüphanecilerin ihtiyacı olan etiket, koruyucu bant, kitap taşıma arabası raf vb. ürün tedarikleri yapılmaktadır. Ayrıca,  materyal kayıtlarının MARC standartlarına göre yapılması gibi hizmetleri de firmamız bünyesinde sunmaktayız.

Please reload

bottom of page