top of page
Müze Hizmetleri 
Envanter Takip Sistemi

Müze Hizmetleri

     Müzeler için gerek önleyici koruma, gerek kurum yönetim verimliliğini artırma amaçlı teknoloji temelli çözüm ve hizmetleri sunmaktayız. Müzeler, yalnızca ülke idarelerine ait eserlerin saklanıp, korunduğu yerler değil, toplumun belleğini oluşturan, bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlayan, kişisel beğenilerin gelişmesine de etki eden birimlerdir. Ülkelerin gelişim düzeyleri ile birlikte kültür ve sanata duyulan ilgi de artmaktadır. Müzecilik konusunda, gerek ekonomik ve teknolojik gerekse nitelikli insan gücünde ortaya çıkan gelişme ile birlikte klasik müzecilik anlayışı, yerini modern müzecilik anlayışına bırakmıştır. Bu süreçte, idareciler sahip oldukları eserleri ziyaretçilere ulaştırma ve envanteri tanımlanması, yönetimi noktasında destekleyici programlara ihtiyaç duyuyorlar. Şirketimiz bu konuda hem yazılım hem hizmet olarak çözümleriyle müzeciliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir.

bottom of page