top of page
Eğitim
Danışmanlık

Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri

     EĞİTİM HİZMETLERİ

  - Bilgi ve Belge Yönetimi,
  - Resmi Yazışma Kuralları,
  - Saklama Süreli ve Standart Dosya Planı,
  - Dosyalama ve Arşiv Mevzuatı (3473 sayılı kanun ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik),
  - Ayıklama ve İmha,
  - Dijitalleştirme ile ilgili Eğitimler,

  - Kataloglama ve Sınıflama Eğitimi,

     REHBERLİK &DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

     Arşivlerde;

  - Fizibilite Çalışması Yapılması,
  - Ayıklama Çalışmasına Rehberlik edilmesi,
  - Tasnif Çalışmasına Rehberlik edilmesi,
  - Fiziksel Dosyalama Faaliyetlerine Rehberlik edilmesi,
  - Dijitalleştirme Çalışmaları Rehberlik edilmesi,

     Kütüphanelerde;

  - Kütüphane materyali özelliği taşımayan dokümanların ayıklanması

  - Materyallerin konu tespiti

  - Listeleme çalışmaları

  - Barkodlama

  - Raf yapısına uygun düzenleme

  - Raf adresleme işlemleri

  - Sisteme adaptasyon

bottom of page