top of page

Dijital Arşiv Sistemi

Müze Envanter Sistemi

Dijital ortama aktarılmış

video,

fotoğraf,

düz yazı,

ses kaydı vb.

tüm arşiv materyallerini bünyesinde barındırabilecek bir yapıdadır.

Dijital Arşiv Sistemi

 

Özel kurum, vakıf ve müzelerin, konservatuvarların gelişmiş görüntülü arşiv gereksinmelerine cevap verebilecek düzeyde genel amaçlı ve uyarlanabilir yazılım sistemidir. Tümüyle web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Sistemdeki veri giriş alanları, Dublin Core standardı temel alınarak oluşturulmuştur ve DC yapısını kullanan tüm sistemlerle veri alış-verişi yapılabilmektedir.

Genel Özellikleri:

1. Dijital ortama aktarılmış video, fotoğraf, düz yazı, ses kaydı vb. tüm arşiv materyallerini bünyesinde barındırabilecek bir yapıdadır.

2. Tamamen değiştirilebilir alanları sayesinde arşive istenen bilgiler eklenip çıkartılabilir; böylece sonradan çıkan ihtiyaçlar yeni bir programlamaya gerek kalmadan giderilebilir.

3. Birden fazla arşiv türü yaratılabilir.

   Örneğin; Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi, Gazete Kupürleri Arşivi, Yazma Eserler Arşivi, Müzik Kasedi Arşivi vb.

4. Her arşiv kayıdına birden fazla materyal eklenebilir ve bu materyaller sınıflandırılabilir.

5. Her arşiv kayıdına tam metin dosyaları eklenebilir ve bu veriden tarama yapılabilir.

6. Arşiv kayıtları içerisinde arama yapılabilir.

bottom of page